Breaking News
Home » Tiền tiểu đường

Tiền tiểu đường

Tiền tiểu đường hay tiền đái tháo đường là sự rối loạn glucose trong đường huyết nhưng chưa đủ để được phân loại như tiểu đường type 2

Bệnh tiểu đường giai đoạn đầu

kiem-tra-dinh-ky

Bệnh tiểu đường giai đoạn đầu hay bệnh tiền tiểu đường Trước khi mắc bệnh đái tháo đường (hay tiểu đường), người bệnh đã trải qua giai đoạn rối loạn đường huyết hoặc rối loạn dung nạp glucose còn gọi là tiền đái tháo đường hay là bệnh tiểu đường giai đoạn đầu. Theo tổ chức y tế thế giới (WTO) …

Read More »